อาหารชาติพันธุ์เวียดนาม (Món ăn Việt Nam)

“หย่าเก่ย” หรือ ขาหมูตุ๋นสมุนไพรแบบเวียดนาม

อาหารเวียดนามที่พบในหมู่บ้านนาจอกเป็นอาหารชาติพันธุ์อีก… Continue reading อาหารชาติพันธุ์เวียดนาม (Món ăn Việt Nam)